Cota-de-TVA-5-pentru-locuințe-Ce-trebuie-sa-știi-despre-actualizarea-plafonului-de-TVA-la-140.000-euro-de-la-1-Ianuarie-2022 by Green Angels

Cota de TVA 5% pentru locuințe: Ce trebuie sa știi despre actualizarea plafonului de TVA la 140.000 euro de la 1 Ianuarie 2022

Cota de TVA 5% pentru locuințe: Ce trebuie sa știi despre actualizarea plafonului de TVA la 140.000 euro de la 1 Ianuarie 2022

Zilele acestea se poarta discuții aprinse referitoare la cota de TVA de 5% pentru locuințe, respectiv despre actualizarea plafonului de TVA la 140.000 euro, de la 450.000 lei cat era pana acum.

Asta se intampla in 2020. Intre timp, in 2023 s-a schimbat legea din nou. Vei avea 3 cote de TVA pentru locuinte in 2024, le-am explicat pe larg intr-un alt articol pe blogul Green Angels: „CÂT VEI PLĂTI TVA PENTRU LOCUINȚE ÎN 2024: 9%, 19% SAU 5%?”

Va reamintesc faptul ca in 2020 a fost promulgata in parlament legea care prevedea ridicarea plafonului de TVA de la 450000 lei la 140000 euro, măsura care trebuia sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2021. Pe data de 30 decembrie, guvernul, prin ordonanță de urgenta nr. 226, a prorogat termenul de intrare in vigoare a legii pentru 1 ianuarie 2022.

In ședința de vineri, 17 decembrie 2021, s-a decis, din nou, modificarea legii nr.227/2015.

Sinteza principalelor 3 modificări care s-au adus cotei de TVA 5% pentru locuințe, respectiv al majorării plafonului de TVA:
 1. Plafonul pana la care puteți cumpăra o locuință cu TVA de 5% a fost ridicat la 700.000 lei.
 2. Veți putea achiziționa o singura locuință cu TVA de 5%, care se încadrează in plafonul de 450.000 – 700.000 lei, singur sau împreună cu alta/alte persoane fizice.
 3. Se înființează Registrul persoanelor fizice care au achiziționat locuințe cu cota redusa de TVA de 5%, care se încadrează in plafonul de 450.000 – 700.000 lei, începând cu 1 ianuarie 2022.

Găsiți la finalul articolului modificările adoptate prin Ordonanța de Urgenta

As avea un comentariu pe tema modificărilor de mai sus, de care ar fi bine sa ții cont in calitate de potențial cumpărător:

Atenție la antecontracte, in special la achizițiile off plan in proiecte noi! Daca in legea din 2020 era prevăzut plafonul de 140000 euro pana la care puteați achiziționa o proprietate cu TVA de 5%, in ordonata din 2021 este prevăzută suma in lei, respectiv 700.000. Ținând cont de faptul ca: 1. marea majoritate a antecontractelor se fac pe suma in lei, la cursul BNR si 2. cursul valutar este posibil sa oscileze destul de mult in următorii ani, va recomand sa va faceți foarte bine calculele, in special pentru proprietățile al cărui preț se apropie astăzi de suma maxima prevăzută de plafonul de TVA.

De exemplu, 700.000 lei, la cursul din dec 2021 reprezintă 141.437 euro. Daca cursul euro creste de la 5.5 suma de 700.000 lei ar reprezenta 127.272 euro. TVA-lu se calculează la finalizarea contractului de vânzare!

Suprafața utila maxima de 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a rămas condiție eliminatorie pentru aplicarea cotei de TVA redusa. Cota redusă se aplică numai în cazul locuințelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare.

De asemenea, pragul de 450000 lei, in care se pot achiziționa oricâte proprietăți, rămâne in vigoare.

Mai jos introducem o secțiune de Q&A pe care o vom actualiza cu răspunsurile la întrebările pe care le primim de la dumneavoastră.

Va rugam verificați aceste informații cu specialiști pe fiecare domeniu de activitate. Daca sunt întrebări ce țin de partea legala puteți discuta cu un avocat sau cu un notar, daca sunt întrebări ce țin de impozitare si taxare puteți discuta cu un expert in taxe sau  puteți adresa o întrebare celor de la ANAF.

#StiiDeLaG Q&A – Cota de TVA 5% pentru locuințe

 1. Mai pot cumpăra un apartament cu TVA de 5% in 2022 daca am cumpărat o locuință cu TVA de 5% in trecut?

#StiiDeLaG: Da, puteti achizitiona o singura locuinta care se va incadra in bugetul de 450.000 – 700.000 lei, respectiv oricate locuinte mai ieftine de 450.000 lei, atata timp cat sunt mai mici de 120 mp si in momentul vanzarii poate fi locuinta ca atare.  

 1. Se poate achiztiona Locul de parcare cu TVA de 5%?

 #StiiDeLaG: Da, atata timp cat achizitia se face concomitent cu apartamentul sau casa, in acelasi contract de vanzare si impreuna se incadreaza in bugetul de 450000 sau 700000 lei.

 1. Cate proprietăți pot achiziționa cu TVA de 5% de la 1 ianuarie 2022?

#StiiDeLaG:  Oricâte proprietăți mai mici de 120 mp daca sunt mai ieftine de  450.000 lei, respectiv una singura care se încadrează in bugetul de 450.000 – 700.000 lei atata timp cat sunt mai mici de 120 mp si in momentul vanzarii poat fi locuinte ca atare.  

 1. Ce se intampla in cazul in care a fost autentificat deja antecontractul, cu TVA de 19%, iar contractul de vanzare cumparare va fi semnat dupa intrarea in vigoare a ordonantei ? Se va aplica cota redusa ? Va putea vanzatorul sa mentina pretul vechi (cu TVA 19%) dar sa scrie in contract ca TVA-ul este de 5%?

 #StiiDeLaG:  In mod normal pretul unei locuinte noi este mentionata in Antecontract ca X euro sau lei la care se adauga TVA. Conform legii TVA-ul se recalculeaza la finalizarea tranzactiei, in momentul in care se semneaza contractul de vanzare cumparare, DACA nu este specificat altfel in Antecontract / Promisiunea de vanzare. Cu alte cuvinte, in momentul semnarii contractului de vanzare TVA-ul trebuie recalculat conform legii in vigoare la acel moment si daca se incadreaza in conditiile de 5% TVA-ul va fi recalculat atat pentru suma platita la avans cat si pentru restul de plata ce se achita la finalizarea tranzactiei.

Sectiune in curs de actualizare!

Modificarile introduse prin Ordonanta de Urgenta referitoare la Cota de TVA de 5% pentru locuinte, respectiv la majorarea plafonului la 140.000 euro  – 700.000 lei – Gasiti proiectul integral aici, pe site-ul Guvernului Romaniei

ART. XXIV – Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

…..

 1. La articolul 291 alineatul (3) litera c), punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

” livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice. Suprafața utilă a locuinței este cea definită prin Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Anexele gospodărești sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuințelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare;

 1. La articolul 291 alineatul (3) litera c), după punctul 4, se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:
 2. livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depășește suma de 450.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare. Orice persoană fizică poate achiziţiona, începând cu data de 1 ianuarie 2022, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință a cărei valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%;”
 3. La articolul 291, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:

“(3^1) În vederea verificării îndeplinirii condiției referitoare la achiziționarea unei singure locuințe a cărei valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de TVA de 5%, conform alin. (3) lit. c) pct. 5, se organizează “Registrul persoanelor fizice care au achiziționat, începând cu data de 1 ianuarie 2022, locuințe cu cota redusă de TVA de 5%”, în format electronic. Notarii publici au obligația:

 1. a) să verifice îndeplinirea condiției referitoare la achiziția unei singure locuințe a cărei valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de TVA de 5%, prin consultarea “Registrului persoanelor fizice care au achiziționat, începând cu data de 1 ianuarie 2022, locuințe cu cota redusă de TVA de 5%”, înainte de autentificarea contractelor de vânzare – cumpărare și a oricăror acte care prevăd plata în avans pentru achiziția unei astfel de locuințe și să nu le autentifice în situația în care constată că nu este îndeplinită această condiție;
 2. b) să completeze “Registrul persoanelor fizice care au achiziționat, începând cu data de 1 ianuarie 2022, locuințe cu cota redusă de TVA de 5%”, înainte de autentificarea contractelor de vânzare – cumpărare;
 3. c) să rectifice informațiile din “Registrul persoanelor fizice care au achiziționat, începând cu data de 1 ianuarie 2022, locuințe cu cota redusă de TVA de 5%”, înscrise conform lit. b), în situația în care contractul de vânzare – cumpărare în formă autentică nu se încheie;
 4. d) să înscrie, în contractele de vânzare – cumpărare și în actele care prevăd plata în avans pentru achiziția unei locuințe a cărei valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, mențiuni cu privire la îndeplinirea obligațiilor de la lit. a) și, după caz, de la lit. b).

ART.XXV –  (1) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. XXIV intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu următoarele excepții:

 1. a) prevederile pct. 1- 3, 22-25 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022;

ART. XXVII – (1) Procedura privind organizarea “Registrului persoanelor fizice care au achiziționat, începând cu data de 1 ianuarie 2022, locuințe cu cota redusă de TVA de 5%”, prevăzut la art. 291 alin. (3^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 10 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Până la termenul de 3 zile de la data operaționalizării “Registrului persoanelor fizice care au achiziționat, începând cu data de 1 ianuarie 2022, locuințe cu cota redusă de TVA de 5%”, prevăzut la art. 291 alin. (3^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cota redusă de TVA de 5% în cazul locuințelor a căror  valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, se aplică pe baza declarației pe propria răspundere a cumpărătorului, autentificată de un notar, din care să rezulte că este îndeplinită condiția referitoare la achiziția unei singure locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, care se păstrează la vânzător.

(3)  După operaționalizarea “Registrului persoanelor fizice care au achiziționat, începând cu data de 1 ianuarie 2022, locuințe cu cota redusă de TVA de 5%”, notarii publici au obligația ca, în maximum 3 zile, să completeze registrul cu informațiile referitoare la contractele de vânzare – cumpărare și actele care prevăd plata în avans pentru achiziția unei locuințe, care au fost autentificate până la termenul prevăzut la alin. (2).

Cota de TVA 5% pentru locuințe: Ce trebuie sa știi despre actualizarea plafonului de TVA la 140.000 euro de la 1 Ianuarie 2022
Am incercat sa va tinem informati cu fiecare modificare legislativa in ceea ce priveste Cota de TVA 5% pentru locuințe. Gasiti articolele noastre mai vechi aici:

A fost ridicat plafonul la 140000 euro pentru apartamentele si casele care se pot incadra in TVA de 5%.

TVA 5% la a doua locuinta? Afla care sunt conditiile. 

Georgian Marcu

Georgian Marcu, Consultant & Owner
Green Angels – Real Estate with a flair for Style
Realtor® & Certified Residential Specialist ®
Mobile: +40 747 774 714
Email:

Ce am mai scris